Kultur og Fritid

Vi er passionerede
Vi giver omsorg og pleje hvor det behøves
Vi skaber resultater
Vi har sammenhold og hjælper hinanden
Vi er eksperter
Vi er specialister indenfor vores område
Vi har det sjovt
Vi har et uformelt arbejdsmiljø og vi dyrker det sociale

Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidspolitik har to ”visionsben”, som også sætter retning for området. Dels at Frederiksbergs kultur- og fritidsliv er kendetegnet ved høj kvalitet, som giver byen en stærk profil ved unikke begivenheder som fungerer i Frederiksbergs særlige stemning. Dels at Frederiksberg har et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, hvor flere involverer sig bl.a. ved at borgerne oplever Frederiksbergs kulturliv som mangfoldigt og vedkommende.

Kommunen har forskellige roller i forhold til forskellige opgaver. Alt fra en egentlig arrangørrolle til en rolle som sparringspart og rådgiver for byens mange kultur- og fritidsaktører og erhvervsliv. 

Kultur- og Fritidsafdelingen på Frederiksberg er drivkraft indenfor en række  opgaver, som spænder vidt fra folkeoplysning og idrætsliv til events og kulturliv bredt; bl.a. Biblioteket Frederiksberg, KU.BE, museer, musikscener, teatre, svømmehal og Kultur- og Musikskolen.

Aktiviteter og arrangementer bliver til i tæt samspil med byens mange kultur- og fritidsaktører og det lokale erhvervsliv.

Politisk hører området under Kultur- og Fritidsudvalget, men afdelingen betjener også Folkeoplysnings- og Musikudvalget.

Kultur- og Fritidsafdelingen er placeret i kommunens By-, kultur- og Miljøområde.
 

Læs mere
Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

CVR   11259979
Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.
Powered by Emply