Kultur og Fritid

Vi er passionerede
Vi giver omsorg og pleje hvor det behøves
Vi skaber resultater
Vi har sammenhold og hjælper hinanden
Vi er eksperter
Vi er specialister indenfor vores område
Vi har det sjovt
Vi har et uformelt arbejdsmiljø og vi dyrker det sociale

Kultur- og Fritidspolitikken på Frederiksberg bygger på to overordnede visioner: Dels at Frederiksberg er kendt for et stærkt og mangefacetteret kultur- og fritidsliv, der med afsæt i Frederiksbergs særlige identitet og by- og kulturmiljøer, markerer Frederiksberg som en kulturel by - både lokalt, nationalt og i særlige tilfælde internationalt. Dels at kultur- og fritidslivet er en integreret del af alle borgeres liv på tværs af generationer – idet der er særligt fokus på Frederiksbergs børn og unge. Visionerne understøttes af seks arbejdsprincipper, der sætter retning for kommunens prioritering af initiativer og handlinger på kultur- og fritidsområdet i perioden 2019-2022. Du kan læse mere om arbejdsprincipperne i Kultur- og Fritidspolitikken

Kultur- og Fritidsafdelingen på Frederiksberg er drivkraft indenfor en række  opgaver, som spænder vidt fra folkeoplysning og idrætsliv til events og kulturliv bredt; bl.a. Biblioteket Frederiksberg, KU.BE, museer, musikscener, teatre, svømmehal og Kultur- og Musikskolen.

Aktiviteter og arrangementer bliver til i tæt samspil med byens mange kultur- og fritidsaktører og det lokale erhvervsliv.

Politisk hører området under Kultur- og Fritidsudvalget, men afdelingen betjener også Folkeoplysnings- og Musikudvalget.

Kultur- og Fritidsafdelingen er placeret i kommunens By-, kultur- og Miljøområde.
 

Læs mere
Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

CVR   11259979
Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.