Børn og Unge

Vi er passionerede
Vi giver omsorg og pleje hvor det behøves
Vi skaber resultater
Vi har sammenhold og hjælper hinanden
Vi er eksperter
Vi er specialister indenfor vores område
Vi har det sjovt
Vi har et uformelt arbejdsmiljø og vi dyrker det sociale

Som medarbejder hos os har du mulighed for gennem dit arbejde at gøre en forskel for børn og unge på Frederiksberg. Du bliver del af en forvaltning, som sætter fagligheden højt og er frontløber på en række områder.

Vi ved, at medarbejdernes faglighed og trivsel er vigtige for, om vi i sidste ende skaber gode tilbud og omsorg for de unge borgere. Derfor satser vi på trivsel og kompetenceudvikling.  

Vi har i forvaltningen en vifte af meget forskellige job inden for Børne og Unge området. Vi er x antal ansatte fordelt på områderne:

  • Døgnrehabilitering
  • Børne- og Ungestaben
  • Dagtilbudsafdelingen
  • Familieafdelingen
  • Skoleafdelingen
  • Fællesrådgivningen for børn og unge
  • Socialtilsyn Hovedstaden

Her kan du læse mere om Frederiksberg Kommunes som arbejdsplads.

Læs mere

Ønsker du - glæde som pædagog

Vi har brug for flere kvalificerede pædagogiske medarbejdere i Frederiksberg Kommune. Medarbejdere som brænder for at arbejde med byens yngste borgere.


I denne video fortæller Pernille, hvordan det for hende er at være medarbejder i et dagtilbud på Frederiksberg. Glæden ved at kunne bruge de ting hun er god til, hvordan hun i arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplaner fagligt er blevet dygtigere, og hvor vigtigt det er for hende at arbejde sammen med et team af gode kollegaer.

Ønsker du - nærværende ledelse

Vi har brug for flere kvalificerede pædagogiske medarbejdere i Frederiksberg Kommune. Medarbejdere som brænder for at arbejde med byens yngste borgere.


I videoen fortæller Thomas om, hvor vigtigt det er for ham, som leder, at være nærværende for sine medarbejdere. Hvordan han oplever, at ansøgere ønsker, at der er en kort vej til ledelsen – at ledelsen opleves nærværende. Thomas har erfaret, at man generelt i dagtilbuddene på Frederiksberg har stor frihed til selv at træffe beslutninger. Det giver det enkelte dagtilbud mulighed for at arbejde pædagogisk fokuseret. Derved tiltrækker det enkelte dagtilbud de medarbejdere, der har lyst til og interesse for at arbejde med udgangspunkt i dagtilbuddets pædagogiske profil. Skulle du - eller en du kender - være blevet nysgerrig på de forskellige pædagogiske profiler i dagtilbuddene på Frederiksberg, kan du på kommunens jobsite (link til https://job.frederiksberg.dk/job-i-kommunen/born-og-unge) se hvilke stillinger der matcher dig.

Hør om hvordan det er at arbejde i en børneinstitution på Frederiksberg