Ambitiøs og velfungerende skole på Duevej søger skoleleder

Brænder du for børn, uddannelse og folkeskole, og har du mod på at gøre en fantastisk god skole endnu bedre? Ønsker du at stå i spidsen for en stor, veldrevet og ambitiøs skole med et godt ry og stor opbakning i lokalområdet? Vil du træde ind i et af landets mest fremsynede skolevæsener og præge arbejdet med ”Fremtidens Skole 2030”, hvor der bl.a. er afsat 357 mio. kr. til at udvikle skolerne på Frederiksberg?

Du kommer til at stå i spidsen for et kompetent og velfungerende ledelsesteam og en engageret og faglig dygtig medarbejdergruppe. Du bliver leder af en samarbejdsorienteret skole med en høj social kapital, høj trivsel og et godt samarbejdsklima. Du bliver en del af et skolevæsen, hvor der tænkes og udvikles på tværs, og hvor der samtidig er respekt for det lokale ledelsesrum.

Det er en skole, hvor alle gør sig umage, og hvor der bliver skabt gode resultater. På skolen evner vi at udfordre og rykke vores elever uanset deres baggrund, vi arbejder systematisk, er gode til at samarbejde i selvstyrende teams og er engagerede i at motivere og udvikle vores elever, så de bliver kvalificerede til både uddannelse, job og livet.

Vi har fokus på, at:
 • Alle elever skal opleve at være en del af fællesskaberne på skolen og opleve at kunne bidrage til fællesskaberne
 • Alle elever skal opleve en skolegang, der fremmer deres trivsel, og hvor de udfordres og vokser fagligt
 • Det samlede personale tager ansvar for udvikling af det enkelte barn på skolen
 • Ledelsen er tydelig og indgår i dialog med forældre, elever og personale
 • Alle forældre er betydningsfulde medspillere i deres barns skolehverdag.
Skolen på Duevej har ca. 870 elever og ca. 100 medarbejdere. Vi har SFO og klubtilbud integreret i skolens organisation, og vi bor i en kombination af fredede og nye og moderne bygninger.

Skolens ledelse består af skoleleder, to pædagogiske ledere med ansvar for undervisning (hvor den ene er skolens souschef), to pædagogiske ledere med ansvar for fritid (SFO og klub) samt en administrativ leder.
 
Skolens medarbejdere er kompetente og engagerede, og der er både lav udskiftning
 og lavt sygefravær. Vi er en organisation med høj social kapital, hvor vi tager os af hinanden, og hvor trivsel, godt arbejdsmiljø, god organisering, høje ambitioner og høj faglig og relationel kvalitet ses som hinandens forudsætninger.
 
Hvad søger vi?

Det er afgørende for os, at du er i stand til at lede en skole, hvor et godt arbejdsmiljø og høj faglig kvalitet ses som hinandens forudsætninger. Vi er ambitiøse på elevernes og medarbejdernes vegne, og vi forventer, at du er det samme.

Vi søger en samlende skoleleder, der er i stand til at sætte retning og rammer, og som kan både fastholde og fortsætte skolens gode udvikling.

Vi vil lægge vægt på, at du:
 • Har visioner for den gode skole og den gode hverdag og evner at bygge videre på en stærk kultur og en velfungerende skole. Du kan udvikle skolen med respekt for de værdier og traditioner, som skolen bygger på
 • Har erfaring som leder og en relevant lederuddannelse
 • Har et højt ambitionsniveau og er seriøs omkring ledergerningen. Du ser muligheder fremfor begrænsninger og er vedholdende, uhøjtidelig, lyttende og tillidsskabende
 • Har udstråling og personlig autoritet uden at blive autoritær. Du er en tydelig og dygtig kommunikator og organisator, som er nærværende for og kendt af både elever, medarbejdere og forældre. Du er stærk på relationsarbejdet og prioriterer det i hverdagen
 • Har stor pædagogisk-didaktisk indsigt, som anvendes i udviklingen af skolen og i dialogen med medarbejderne
 • Har visioner og interesse for både skolens undervisningsdel og skolens fritidsdel og for samspillet mellem dem
 • Har fokus på at sikre, at alle børn forlader skolen med et fundament, som gør det muligt for dem at komme videre i uddannelse eller job
 • Er en udpræget teamplayer, der prioriterer og evner samarbejdet i ledelsestemaet og samspillet med medarbejderne. 
Vi tilbyder

Det er en stilling, hvor du vil få mulighed for at blive en del af:
 • En veldrevet skole med godt ry og stor opbakning i lokalområdet
 • Et kompetent ledelsesteam og en dygtig medarbejdergruppe, som loyalt spiller sammen med ledelsen om at skabe resultater og trivsel.
 • En engageret forældregruppe og læringsparate, udfordrende og fantastiske børn.
 • Et skolevæsen, hvor der tænkes og udvikles på tværs, men hvor der samtidig er respekt for det lokale ledelsesrum
 • En kommune, hvor skoleområdet har høj prioritet, og hvor der i løbet af 2021 formuleres en ny samlet skolevision samt principper for udfoldelsen heraf. Den vil du få mulighed for at præge. 
Vil du vide mere?

Hvis du vil høre mere, så kontakt sektionsleder i skoleafdelingen Anne Drejer Gulager på telefon 3821 0081.

Der er mulighed for at besøge skolen og/eller tale med en ledelsesrepræsentant. Kontakt souschef Marianne Blixt Wolter på telefon 2898 0647. Endelig kan du læse mere om skolen på https://duevej.aula.dk/.

Du er også velkommen til at kontakte konsulent Jens Marcussen fra Genitor, som bistår i processen, på telefon 3141 0587 eller e-mail jm@genitor.dk.
 
Ansættelsesvilkår og -proces

Tiltrædelse er gerne så hurtigt som muligt, da vores tidligere skoleleder er gået på pension.

Ansøgningsfristen er søndag den 7. marts kl. 12:00. Samtaler gennemføres den onsdag den 17. marts og torsdag den 25. marts. Mellem samtalerne vil der være et testforløb med Genitor.

Ansættelse sker som udgangspunkt på kontraktvilkår i henhold til gældende overenskomster og aftaler.

Vi gør opmærksom på, at inden ansættelse kan finde sted, skal du fremvise en §36 straffeattest (børneattest) samt en almindelig §11 straffeattest.

 

Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.
Vi er en moderne kommune, der betjener 104.305 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.

Ansøg
Del i dit netværk
Frist:7. marts 2021, 12:00
Jobområde:Lederjob
Afdeling/institution:
Skoleafdelingen
Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

CVR   11259979
Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.
Powered by Emply